DIZAINA PRODUKTU IZSTRĀDE


Izstrādājam oriģinālus dizaina produktus, kuru realizācijā tiek iesaistīti cilvēki ar redzes traucējumiem, tādējādi integrējot viņus darba tirgū, attīstot viņu talantus un ceļot pašapziņu. Esam atvērti dažādām sadarbībām, kuru ietvaros tiek radīti jēgpilni produkti ar pievienoto vērtību.  

 

RADOŠĀS DARBNĪCAS


Organizējam radošās darbnīcas vājredzīgajiem un neredzīgajiem cilvēkiem priekš dažādiem ar kultūru un izglītību saistītiem pasākumiem. Līdz šim esam organizējuši taktilās gleznošanas, grāmatu rakstīšanas un ar mūziku saistītas radošās darbnīcas, kuru ietvaros tiek veidotas nozīmīgas izstādes, unikāli produkti vai aizraujošas performances. 

KORPORATĪVIE SALIEDĒŠANAS PASĀKUMI


Piedāvājam dažādu uzņēmumu un organizāciju kolektīviem saliedēšanas pasākumus, kuru ietvaros pozitīvā gaisotnē darbiniekiem tiek attīstīta iztēle un veicināts komandas darbs. Galvenokārt tā ir taktilā glezniecība, izmantojot tikai tausti un dzirdi, papildinot ar izglītojošiem stāstiem par neredzīgo cilvēku pasauli un to uztveri. Katra korporatīvā pasākuma ietvaros tiek radīti kādi īpaši mākslas darbi, kas paliek uzņēmuma vai to darbinieku īpašumā. Par korporatīvo pasākumu piedāvājumu lūdzu rakstiet uz art@blindart.lv

MĀKSLAS PROJEKTU PRODUCĒŠANA


Nodrošinām pilnu ciklu mākslas projektu producēšanā - konceptu iztrāde, radošo darbnīcu organizēšana, eksponēšanas vietu piemeklēšana, tehniskie un interaktīvie risinājumi, informatīvie un publicitātes materiāli, iesaistīto pušu koordinēšana, dalība konkursos un citi ar mākslas projektiem saistītās aktivitātes. Ar mūsu pieredzi un dalību dažādos projektos, varat iepazīties sadaļā projekti

KONSULTĀCIJAS UN SEMINĀRI


BlindArt ir viens no pieredzējušākajiem sociālajiem uzņēmumiem Latvijā, kas savu darbību attīsta kopš 2007. gada, tāpēc piedāvājam mūsu kompetenci un uzkrāto pieredzi transformēt noderīgās un praktiskās konsultācijās, kā arī iedvesmas semināros, kas attiecās uz sociālo uzņēmējdarbību. Izmaksas par konsultācijām un semināriem tiek noteiktas individuāli, ņemot vērā definēto darba apjomu un specifiku.